Studium zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Gminy Świerklaniec

Rada Gminy Świerklaniec przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec. Na mapie, która stanowi załącznik do dokumentu widoczne są m. in. obszary mieszkaniowe, usługowe, rolnicze. Wydzielono także obszar kształtowania centrum gminy. Zgodnie z ustawą jest to dokument (mimo, że to nie jest akt prawa miejscowego), którego zapisy kierunkują przeznaczenie terenów w opracowanych następnie przez gminę Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Czytaj więcej: Studium zagospodarowania przestrzennego przyjęte...

Twój e-PIT - usługa, która ułatwi rozliczenie ze skarbówką

Zbliża się okres rozliczania z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w 2018 r. Aby ułatwić to zadanie, wprowadzona w tym roku zostanie usługa Twój e-PIT. Co to jest Twój e-PIT? To zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które udostępnione zostaną 15 lutego w serwisie www.podatki.gov.pl (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie).

Czytaj więcej: Twój e-PIT - usługa, która ułatwi rozliczenie ze...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec