Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Gminie Świerklaniec.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odbędzie się w czwartek - 01.09.2016 roku. O godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. w kościele parafialnym w Świerklańcu. O godz. 10.30 odbędzie się spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami, natomiast uczniowie klas pierwszych również o godz. 10.30 spotkają się w sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły i swoimi wychowawcami.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu informuje, że zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 30.08.2016 r. (wtorek) o godz. 17:00. Natomiast uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 01.09.2016 o godz. 09:00 Mszą św. , po mszy o godz. 10:00 w sali gimnastycznej nastąpi oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dla uczniów Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim, nowy rok szkolny rozpocznie się 01.09.2016 r. o godz. 8.00 Mszą św. w kościele parafialnym, po której w hali sportowej odbędzie się uroczysta akademia dla wszystkich klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle, odbędzie się 1-go września o godz. 8.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta w Nowym Chechle. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00 w budynku szkoły, natomiast, zebranie z rodzicami odbędzie się 6-go września 2016 r. o godz. 17.00.

Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny 2016/2017 w przedszkolu w Nakle Śląskim, odbędzie się 30.08.2016 (tj. wtorek) o godzinie 17.00 Obecność obowiązkowa!

 

 

 

 

Program "Wyprawka szkolna" 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Rusza program dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka Szkolna” 2016/2017. Pomoc będzie udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad przyznania pomocy. Informacje znajdują się tutaj.

Mobilny Punkt Informacji ŚKUP.

Informujemy, że 26-go sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim, od godz. 9.00 do godz. 16.00, będzie funkcjonował Mobilny Punkt Informacji ŚKUP, w którym będzie można uzyskać informacje dotyczące elektronicznych biletów komunikacji miejskiej oraz złożyć wniosek o spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP.

Karta spersonalizowana może być wydana na wniosek następujących osób fizycznych:

- osoby pełnoletniej,

- osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (co najmniej 13 lat),

- rodzica w imieniu dziecka znajdującego się pod jego władzą rodzicielską,

- opiekuna w imieniu osoby, nad którą sprawuje opiekę,

- pełnomocnika osoby fizycznej w imieniu swojego mocodawcy.

Złożone wnioski będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie. Powinno mieć format legitymacyjny lud dowodowy. Na miejscu będzie możliwość zrobienia zdjęcia lub zeskanowania zdjęcia np. z dowodu osobistego. Jeśli wniosek będzie wypełniany w imieniu osoby trzeciej lub w jej imieniu chce się odebrać kartę, to należy mieć przy sobie pełnomocnictwo własnoręcznie przez nią podpisane. Regulamin Karty ŚKUP oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się na Portalu Klienta.

Można zrobić więcej i Gmina chce zrobić więcej.

Temat jest trudny i złożony. Nikt nie jest w stanie rozwiązać go, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki by sam zniknął. Mowa o zbiornikach wodnych, znajdujących się na terenie Gminy Świerklaniec, które stanowią nasze wspólne dobro. Zarówno w przypadku zalewu Nakło-Chechło, jak również stawu w świerklanieckim parku można wiele poprawić ale trzeba mieć także świadomość, że będzie to proces wymagający czasu oraz odpowiednich środków finansowych.

           Wójt Gminy – Marek Cyl monitoruje sprawę na bieżąco i planuje działania, które powinny zadowolić mieszkańców naszej gminy, jak również gości przybywających nad zalew Nakło-Chechło czy do parku w Świerklańcu. Mowa o działaniach kompleksowych, które będą miały charakter trwały. Musi je poprzedzić głęboka i rzetelna analiza, przeprowadzona przez specjalistów w tej dziedzinie. Temu mają służyć m.in. konsultacje oraz prezentacja różnych opinii, tak by wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Na ostatniej sesji Rady Gminy, radni mieli okazję wysłuchać i zobaczyć prezentację jednej z firm, zajmujących się rewitalizacją zbiorników wodnych. Jej oferta dotyczy biologicznej metody oczyszczania wody, polegającej na indywidualnym opracowaniu dla konkretnego zbiornika. Późniejszy etap zakłada przygotowanie harmonogramu poszczególnych działań oraz określenia warunków do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, chodzi tu o takie warunki, jak pogoda , temperatura, pora dnia czy nasłonecznienie zbiornika. Zaprezentowana metoda przewiduje m.in. nasadzenie odpowiednich roślin, mających wzmocnić efekt samooczyszczania się zbiornika. Jak zapewniają autorzy metoda jest całkowicie nieszkodliwa i nieinwazyjna dla środowiska naturalnego. Nie zaburza naturalnej równowagi biologicznej ekosystemu, usuwa odory gnilne w akwenach, likwiduje lub ogranicza zakwit glonów i sinic. Pozytywnych efektów końcowych jest o wiele więcej. Jest również tańsza od metod: chemicznej i mechanicznej. Firma, która już przedstawiła swoją ofertę, zrealizowała do tej pory około 200 inwestycji tego typu, dotyczących zbiorników od kilkudziesięciu arów do 50 hektarów. W całej sprawie nie bez znaczenia będzie skanalizowanie Gminy do poziomu około 90 procent. Wójt Gminy stara się przeprowadzić, jak najszersze konsultacje i zapoznać się z każdą z możliwych metod oraz opinii, tak by efekt końcowy mógł zadowolić, jak największą liczbę osób zainteresowanych tematem. Na koniec warto podkreślić, że woda w zalewie Nakło-Chechło posiada pierwszą klasę czystości i zawdzięcza to naturalnym procesom, które zachodzą w zbiorniku, dlatego wszelka ingerencja musi być dobrze przemyślana i wyważona. 

Konkurs fotograficzny "Świerklaniec - gmina z widokiem"

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich amatorów fotografii do zgłaszania swoich prac w konkursie fotograficznym.

Tematem konkursu jest hasło: "Świerklaniec - gmina z widokiem". Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia. Najlepsze zostanie umieszczone w kalendarzu na kolejny rok oraz w materiałach promocyjnych Gminy Świerklaniec! Wszystkie zdjęcia, które wezmą udział w konkursie pojawią się w galerii na profilu społecznościowym Urzędu Gminy Świerklaniec. Dla zwycięzców przygotowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe można składać w formie elektronicznej w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec do 30 września br. Więcej informacji tutaj: regulamin, oświadczenie, karta zgłoszenia.

Czysta woda w zalewie Nakło-Chechło.

Woda w zalewie jest czysta. Sanepid na półmetku wakacji ponownie zbadał stan w wody w zalewie Nakło-Chechło. Wyniki są jednoznaczne. Woda w zbiorniku jest czysta i jak najbardziej nadaje się do kąpieli (BIP). Zachęcamy do korzystania.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec