Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF dla Gminy Świerklaniec

Gmina Świerklaniec posiada CAF

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu bieżącego roku Urząd Gminy Świerklaniec dołączył do grona samorządów, którym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF.

Proces ten rozpoczął się równocześnie z zadeklarowaniem przez Urząd Gminy chęci udziału w zadaniu pn. "Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST" w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST" realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólna Metoda Oceny CAF to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, które opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy przede wszystkim od jakości przywództwa, wpływającego na politykę, strategię i pracowników.

Tym samym, aby przeanalizować wyniki działalności Urzędu Gminy Świerklaniec, nasz Urząd został poddany jest jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia. Podczas procesu wdrażania CAF zespół samooceny, składający się z pracowników Urzędu dokonał szczegółowej analizy funkcjonowania Urzędu pod kątem różnych kryteriów. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano mocne strony działalności Urzędu oraz zwrócono uwagę na te obszary, które wymagają poprawy. Certyfikat został przyznany na okres styczeń 2016 -styczeń 2018.

Zarządzenie Wójta nr 120.40.2015 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 22 kwietnia 2015

PLAN KOMUNIKACYJNY - Projekt Samooceny CAF Urzędu Gminy Świerklaniec

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec