Dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Prezentujemy Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 17.02.2017 r. w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

 Zarządzenie dostępne tutaj.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec