Program "Umiem Pływać"

Miło nam poinformować, że Gmina Świerklaniec po raz drugi przystąpiła do współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać".

Dzisiaj dzieci z Nakła Śląskiego, Nowego Chechła i Świerklańca wzięły udział w pierwszych zajęciach w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Kolejna grupa dzieci z Orzecha i Świerklańca rozpocznie naukę pływania w przyszły poniedziałek. Umowa podpisana przez Wójta Gminy Świerklaniec zakłada 10 wyjazdów dla dziewięciu 15-osobowych grup trzecioklasistów z terenu naszej gminy.

Projekt ten jest skierowany do uczniów klas III, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.  

Główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 

Co ważne, program ten nie zakłada selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec