OPS z żywnością dla potrzebujących

Niemal 3 tony podstawowych produktów żywnościowych otrzymał w dniu 16 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020  współfinansowanego ze środków unijnych.

 


Wśród produktów znalazły się między innymi mleko, makaron, ryż, szynka wieprzowa, ser czy biała fasola. Z żywności skorzysta niemal 400 osób z gminy Świerklaniec.  Ośrodek Pomocy Społecznej jest zarówno podmiotem, którego pracownicy kwalifikują osoby do programu, a także wydają żywność. W tym dniu od godz. 11.00 trwało wydawanie paczek osobom potrzebującym. Zaplanowano jeszcze wydawanie żywności w m-cu kwietniu i maju. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby
najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec