Umiem pływać? Owszem!

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z gminy Świerklaniec zakończyli zajęcia w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać 2017 w tarnogórskim Parku Wodnym. Dzieci uczestniczyły w 10 bezpłatnych dwugodzinnych spotkaniach podczas których poznały podstawy zachowania w wodzie.

Pierwsze z zajęć miały charakter zapoznawczy. Dzieci oswajały się z wodą i zasadami bezpieczeństwa. Kolejne lekcje - bardziej praktyczne, obejmowały wstęp do stylów takich jak rybka, foka, nurek oraz delfinek. Tematy zajęć obejmowały naukę podstawowych czynności ruchowych w wodzie, zanurzania głowy, ćwiczenie prawidłowego oddychania, otwieranie oczu pod wodą i ćwiczenia wypornościowe. Dalsze etapy to między innymi leżenie na grzbiecie, prawidłowa praca nóg, prosty skok do wody, zmiany pozycji w wodzie i proste nurkowanie, a także doskonalenie pracy ramion i nóg. W czasie zajęć nie zabrakło również gier i zabaw dzięki którym zdecydowanie łatwiej zapamiętać ważne elementy techniczne. Dzieci uczyły się właściwego zachowania w środowisku wodnym i w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie zdobyte wiadomości na pewno będą im przydatne w zbliżającym okresie wakacyjnym. Każdy etap nauki kończył się zaliczeniem podsumowującym według poziomów trudności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystkie dzieci kończąc kurs, otrzymują pamiątkowy dyplom z certyfikatem.
Dzieci z gminy Świerklaniec uczestniczyły w programie Umiem Pływać po raz drugi.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec