Budżet partycypacyjny - głosowanie od 1 czerwca

Przypominamy, że głosowanie nad budżetem partycypacyjnym gminy Świerklaniec na rok 2017 odbywa się od 1 do 7 czerwca 2017r. w godzinach pracy placówek w wyznaczonych punktach, (zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec nr 0050.77.2017 z dnia 16.05.2017 r.) oraz za pomocą platformy internetowej ePUAP, dostępnej pod adresem http://bip.swierklaniec.pl/. Poniżej punkty wyznaczone do głosowania.


1. sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52,
2. sołectwo Orzech  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8
3. Sołectwo Świerklaniec  – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3,
4. Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103.

Serdecznie zapraszamy do głosowania.
Komisja weryfikacyjna zaakceptowała 18 projektów możliwych do realizacji:

- Sołectwo Świerklaniec
Szkoła naszych marzeń. Nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialne klasy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.
Rozbudowa Placu Zabaw.

- Sołectwo Nakło Śląskie
Wykonanie monitoringu przy Gminny Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim.
Zakup wyposażenia multimedialno - dydaktycznego dla Przedszkola w Nakle śląskim.
Bezinwazyjne badania medyczne dla mieszkańców Nakła Śląskiego.
Zakup "Toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej".
Poprawa bezpieczeństwa i uporządkowanie parkowania w rejonie Zespołu Szkół w Nakle Śląskim.
Modernizacja biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.
Multimedialne programy edukacyjne dla klas I-III oraz żaluzji zaciemniających.

- Sołectwo Orzech
Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu w dwa zestawy multimedialne, kształtki rehabilitacyjne oraz meble szkolne.
Skwerek pamięci mieszkańców Orzecha.
Poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego w Orzechu.
Stworzenie Izby Pamięci i tradycji.
Wydanie publikacji "Dzieje Miejscowości Orzech".
Budowa Monitoringu rejestrującego na obiekcie Gminnym przy ul. Wieczorków.

- Sołectwo Nowe Chechło
Utwardzenie dojazdu do posesji mieszkańców w sołectwie Nowe Chechło, ul. Leśna 49, 51, 55, 57, 59, 63A.
Remont nawierzchni drogi gminnej bocznej przy ul. Powstańców 22-22g.
Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec