Zbiórka wielkogabarytów i odpadów niebezpiecznych

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że w maju oraz czerwcu 2017 roku na terenie sołectw Świerklaniec, Nakło Śląskie, Nowe Chechło i Orzech odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych przez punkty mobilne. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki dostępne są w załącznikach.
- Odpady wielkogabarytowe
- Odpady niebezpieczne

Przypominamy również, że ustalony został limit dotyczący odbioru odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych w brązowych workach. W okresie od kwietnia do listopada mieszkańcy budynków jednorodzinnych mogą wystawiać maksymalnie 4 worki (łącznie 480 l) na nieruchomość, z częstotliwością dwa razy w miesiącu. Odpady „zielone” w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej będą odbierane w ilości wynikającej z wielkości właściwie oznakowanego pojemnika, w który nieruchomość jest wyposażona lub 4 worki na lokal (480 l). Pozostałą ilość zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji, po samodzielnym dostarczeniu można przekazać na Gminny Plac Gospodarczy w Świerklańcu (przy oczyszczalni ścieków) na ul. Wiosennej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec pod numerem telefonu: 32 284 48 53 wew. 50.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec