Można zgłaszać wnioski o przyznanie "Gracji"

Statuetka "Gracji" to doroczna nagroda gminy Świerklaniec przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Do końca czerwca można zgłaszać kandydatów do tegorocznej "Gracji". Kto zdobędzie statuetkę, tego dowiemy się na uroczystej Sesji Rady Gminy we wrześniu.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
- instytucje działające w sferze kultury,
- stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
- organizacje pozarządowe
- pełnoletni mieszkańcy gminy Świerklaniec w licznie co najmniej 50,
- wójt gminy Świerklaniec.
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową.
Pod linkiem dostępny jest regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec