Ania ratuje na wodzie

Ania. Takie imię nadano specjalistycznej łodzi służącej do ewakuacji ludzi z zalanych terenów oraz do ratownictwa wodnego. Łódź przekazano strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu w wyjątkowym momencie, bo w trakcie Dni Gminy Świerklaniec obchodzonych w tym roku właśnie w sołectwie Orzech. Imię łodzi jest nieprzypadkowe...

Łódź dla strażaków w Orzechu to część sprzętu zakupionego przez gminę Świerklaniec dla Ochotniczych Straży pożarnych działających na terenie gminy Świerklaniec. Na zakup specjalistycznego wyposażenia gmina otrzymała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Unijna dotacja wyniosła ponad 130 tysięcy zł przy całkowitych kosztach inwestycji sięgających nieco ponad 155 tysięcy zł. Gdyby nie dofinansowanie gmina nie mogłaby sobie pozwolić na zakup tak drogiego sprzętu. Zdobycie unijnych środków poprzez start w konkursie był sukcesem referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych świerklanieckiego magistratu, którym kieruje Anna Kubica. To dlatego strażacy z Orzecha nadali łodzi imię Ania. Warta ponad 59 tysięcy zł łódź już służy w orzechowskiej jednostce. Oprócz niej zakupiono dla OSP w Nakle Śląskim:
agregat prądotwórczy za 15 129 zł, przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali za 5412 zł, pilarka spalinowo-ratownicza do cięcia drewna za 6027 zł, pompa elektryczna do wypompowywania brudnej wody za 12 915 zł, zestaw do ratownictwa i pomocy przedmedycznej za 4576 zł oraz zestaw do ratownictwa ogólnego za 5928 zł.
Natomiast OSP Świerklaniec otrzymała:
pilarkę spalinową za 5387 zł, motopompę pływającą za 5535 zł, 4 sztuki radiotelefonu za 5166 zł, turbopompę (urządzenie do użycia w przypadku braku możliwości zastosowania motopomp i pomp elektrycznych) za 6519 zł, rozpieracz kolumnowy ze wspornikiem progowym (do uwalniania ofiar zakleszczonych w samochodach) za 18 204 zł oraz zestaw ratowniczy za 4 833,90 zł.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec