Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że przerwa w dostawie wody w dniu 12 lipca 2017 r. dotyczyła awarii wodociągowej na magistrali przesyłowej DN 300 zasilającej sołectwa Orzech, Nakło Śląskie i południową część Świerklańca. Prace związane z usuwaniem awarii zostały zakończone o godzinie 4:00 następnego dnia, co było spowodowane dużym zakresem prac oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Jednocześnie przypominamy, że każdorazowo po usunięciu awarii następuje płukanie sieci. W związku z tym mogą wystąpić pogorszone parametry wody spowodowane wtórnym zanieczyszczeniem tlenkiem żelaza (rdza) odrywającego się od rurociągu. Z uwagi na powyższe każdorazowo po przywróceniu dostawy wody po awarii wodociągowej prosimy o korzystanie z wody tylko z punktów czerpalnych z wyłączeniem urządzeń automatycznych (pralka, zmywarka), aby uniknąć ich uszkodzeniu. Dziękujemy za wyrozumiałość, przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec