Informacja w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Informujemy o zmianie zarządzenia w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Zarządzenie dostępne na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec pod adresem: link

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec