Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń” Segment II

Zapraszamy maturzystów z 2017 roku przyjętych na I rok studiów dziennych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń” Segment II.
Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2017/2018 należy dokonywać zgodnie z terminami i regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja internetowa do 18.08.2017 r.

Termin składania wydrukowanych wniosków do naszej Fundacji upływa 25.08.2016 r.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec