W gminie Świerklaniec żyje się lepiej

Mieszkańcy gminy Świerklaniec się bogacą. Wynika to z rankingu branżowego pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota". Na 1559 gmin wiejskich, Świerklaniec zajmuje 153 miejsce, co oznacza awans o 70 pozycji względem wcześniejszego roku. Także ranking migracji wewnętrznych świadczy o tym, że w naszej gminie mieszka i chce mieszkać coraz więcej ludzi.

Według rankingu czasopisma „Wspólnota” zamożność mieszkańców gminy Świerklaniec per capita w 2016 roku wynosiła 3333,06 zł, co oznacza 153 miejsce w rankingu. W 2015 roku nasza gmina w tym samym rankingu zajmowała 223 miejsce, a w 2014 roku – 481 miejsce. To pokazuje, że każdego następnego roku dochód mieszkańców wzrastał i to szybciej niż w wielu innych gminach.
Także w rankingu gmin pod względem salda migracji wewnętrznych przeprowadzonego przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, gmina Świerklaniec zajęła bardzo wysokie 143 miejsce z saldem wynoszącym w 2016 roku 110. W rankingu ujęto
wszystkie 2478 polskich gmin.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec