Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Kilka dni temu rozpoczęła się dofinansowana z unijnych środków termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3. Wiąże się to ze zmianą lokalizacji tablicy informacyjnej oraz stojaków na rowery. Teraz znajdują się kilka metrów dalej - przy mapie gminy.

Przypomnijmy, że Gmina Świerklaniec pozyskała dofinansowanie tej inwestycji przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu polegającą na dociepleniu obiektu, wymianie kotła węglowego na gazowy i wymianie instalacji C.O. Całkowita wartość prac opiewa na kwotę niemal 580 tysięcy zł. Unia dofinansowuje inwestycję w 66%. Celem modernizacji budynku jest przede wszystkim likwidacja niskiej emisji poprzez znaczące obniżenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec