Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Kilka dni temu rozpoczęła się dofinansowana z unijnych środków termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3. Wiąże się to ze zmianą lokalizacji tablicy informacyjnej oraz stojaków na rowery. Teraz znajdują się kilka metrów dalej - przy mapie gminy.

Przypomnijmy, że Gmina Świerklaniec pozyskała dofinansowanie tej inwestycji przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu polegającą na dociepleniu obiektu, wymianie kotła węglowego na gazowy i wymianie instalacji C.O. Całkowita wartość prac opiewa na kwotę niemal 580 tysięcy zł. Unia dofinansowuje inwestycję w 66%. Celem modernizacji budynku jest przede wszystkim likwidacja niskiej emisji poprzez znaczące obniżenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec