Gracja dla Stanisława Markowskiego!

Statuetka Gracji to nagroda przyznawana corocznie przez Radę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 29 września na Uroczystej Sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu, z siedzibą w Nakle Śląskim statuetkę Gracji, dyplom oraz nagrodę pieniężną otrzymał pan Stanisław Markowski – autor "Kroniki Nakła Śląskiego 1945 – 2010".

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom Nakła Śląskiego, którzy przyczynili się do tego, że powstała ta publikacja. Kronika Nakła Śląskiego zawiera najważniejsze wydarzenia historii Nakła od 1945 roku. Dzięki niej została zachowana pamięć o ludziach, którzy tą historię tworzyli – mówił laureat Gracji.
Kronika jest dostępna od 2014 roku. Kandydaturę Stanisława Markowskiego do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury złożyło Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego. Autor publikacji otrzymał odlaną w brązie statuetkę Gracji z rąk Wójta Gminy Świerklaniec Marka Cyla.
- Pan Stanisław Markowski to pasjonata, który poprzez swoje czyny zaszczepił w innych ludziach chęć do działania. Jego dzieło – czyli Kronika Nakła Śląskiego pozwoli ocalić od zapomnienia część naszej lokalnej historii.
- Cieszę się, że nagroda trafiła w ręce pana Stanisława. Jego kronika to dzieło, które powstało z najwyższą starannością. To naprawdę kawał dobrej roboty – mówił Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jerzy Siwy.
Stanisław Markowski pracuje już nad kolejną Kroniką Nakła Śląskiego od 2010 roku do obecnego czasu.
Sesja była również okazją do wręczenia stypendiów Wójta Gminy Świerklaniec dla uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinach artystycznych. Wyróżnionych zostało siedmiu uczniów:
Justyna Ptok - stypendium I stopnia kategoria muzyka klasyczna, Dariusz Podsiadło - stypendium II stopnia kategoria muzyka - instrumenty klawiszowe (keyboard), Sebastian Eliasz - stypendium II stopnia kategoria muzyka - instrumenty klawiszowe (keyboard), Agnieszka Kubica - stypendium II stopnia kategoria plastyka, muzyka, Oliwia Szczecina - stypendium II stopnia kategoria muzyka, Karolina Kubica - stypendium II stopnia  kategoria muzyka - śpiew solowy, Marta Kubica - stypendium II stopnia  kategoria muzyka - śpiew solowy.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec