Znany termin składania wsniosków na dofinansowanie wymiany starych kotłów

Na stronie internetowej swierklaniec.pl i w Urzędzie Gminy Świerklaniec jest już dostępny Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec wraz ze, stanowiącym jego integralną część, wnioskiem o udział. Informujemy, że wnioski będzie można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

 Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
(nie starszy niż 6 miesięcy)
- wypis z ewidencji budynku (w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku)
- a w przypadku współwłasności budynku –  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (dołączone do Regulaminu).
Z Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec może wziąć ograniczona liczba nieruchomości, dlatego ważna będzie kolejność dostarczania dokumentów.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec