O krok od 40 milionów dofinansowania na kanalizację

Gmina Świerklaniec znalazła się ze statusem podstawowym na liście rankingowej opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że niebawem gmina podpisze umowę o otrzymaniu unijnego dofinansowania w kwocie dokładnie 39 271 221,24 zł. To będzie największe dofinansowanie w ostatnich latach!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 2 października drugą zaktualizowaną listę rankingową projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016 POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020. Gmina Świerklaniec widnieje na liście podstawowej i z 28 punktami zajmuje 31 miejsce. Oznacza to, że jeśli wszystkie formalności zostaną dotrzymane, ruszą w gminie prace, których całkowity koszt wyniesie 74 454 020,06 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich wyniesie ponad połowę tych kosztów.
- Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy się cieszyć z tego, co przyniosła ciężka i żmudna praca moich Współpracowników w Urzędzie Gminy i nie tylko. Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w ten temat, szczególnie pracownikom Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji z panią kierownik Anną Kubicą na czele – na gorąco mówił Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl.
Środki na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej gmina Świerklaniec otrzyma po podpisaniu umowy. Kiedy do tego dojdzie, gmina rozpocznie największą w historii inwestycję tego typu. Potrwa ona przez pięć lat.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec