Dzieje Orzecha w książce spisane

"Dzieje miejscowości Orzech w świetle badań dokumentacji historycznej 1277 – 2017" to tytuł publikacji sołtysa Orzecha Michała Nolewajki. Książka została wydana dzięki głosom mieszkańców sołectwa, bo została sfinansowana ze środków Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec 2017.


- Jest ona (książka – red.) owocem wielkiej przygody, swoistej podróży w czasie, jaką było mi dane przeżyć w ostatnich miesiącach. Nie stanowi ona zwartej , profesjonalnej monografii  naszej miejscowości, jest raczej zbiorem materiałów historycznych i ciekawostek, wycinków innych opracowań, fotografii – pisze we wstępie autor publikacji.
Michałowi Nolewajce udało się dotrzeć do oryginalnego dokumentu, w którym występuje pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości Orzech. Jest to dokument z dnia 4 października 1277 roku, w którym biskup krakowski wyznacza granice parafii w Kamieniu wymieniając wchodzącą w jej skład wieś Orzech. Oznacza to, że miejscowość obchodziła w tym roku 740-stą rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki. To wspaniały prezent na ten jubileusz. 6 października w kościele w Orzechu odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Biskup Gerard Kusz. Po mszy bezpłatne egzemplarze książki otrzymali mieszkańcy Orzecha. W dużej mierze przyczynili się oni też do jej wydania. To dzięki ich głosom na projekt pod nazwą "Wydanie publikacji "Dzieje Miejscowości Orzech"" znalazł się on na liście zwycięskich projektów drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec. Koszt projektu wyniósł dokładnie 8.056,50 zł, dzięki czemu można było wydać 500 egzemplarzy publikacji.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec