Inwestycja w Nowym Chechle

Ukończona została inwestycja utwardzenia gminnych działek w Nowym Chechle przy ul. Skowronków (obok kościoła).

To zadanie jako decyzja mieszkańców Nowego Chechła było realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i Budżetu Partycypacyjnego. Na końcowy efekt składały się dwa zrealizowane zadania: „Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1” na kwotę 37.790,00 zł., jako zadanie z Budżetu Partycypacyjnego oraz “Częściowe utwardzenie terenu na działce gminnej 2186/110 i działce 2188/113 w sołectwie Nowe Chechło” na kwotę 25.000,00 zł. jako zadanie z Funduszu Sołeckiego.

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec