Dofinansowanie na solary i fotowoltaikę

Projekt pod nazwą „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec” na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina Świerklaniec w ramach unijnego dofinansowania otrzyma niemal 1,5 miliona złotych. Koszty całkowite projektu wyniosą niespełna 2 miliony.

Przedmiotem projektu jest wykonanie 120 instalacji OZE, w tym 97 instalacji fotowoltaicznych i 23 instalacje kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach. Realizacja projektu przyczyni się do realnych oszczędności dla mieszkańców gminy Świerklaniec, a także ma zapewnić efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Dzięki projektowi „Słoneczna Gmina” 120 domów w gminie Świerklaniec zostanie wyposażonych w instalacje solarne i fotowoltaiczne. Aby uzyskać dofinansowanie mieszkańcy składali deklaracje udziału w projekcie i jednocześnie spełnić wymogi przewidziane w regulaminie.
Gmina Świerklaniec planuje kolejny nabór wniosków o udział w projekcie „Słoneczna Gmina – II etap” w I kwartale 2018 roku. Informacje będą dostępne na stronie swierklaniec.pl w zakładkach Instalacje fotowoltaiczne i Instalacje solarne.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec