W Nowym Chechle spotkali się Seniorzy

17 listopada 2017r. w hali sportowej w Nowym Chechle odbyło się tradycyjne jesienne spotkanie Seniorów z sołectwa. W tym roku na prośbę pani sołtys Anny Grucy i rady sołeckiej w przygotowanie imprezy włączyły się Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi i Koło Gospodyń.

Uczniowie i nauczyciele z chechelskiej podstawówki przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego pt. „ Senior +”, który miał na celu uwrażliwić dzieci na obecność w ich otoczeniu ludzi starszych i wskazać wartości, jakie mogą czerpać z kontaktu z nimi. Trwałość rodzinnych tradycji, zwyczajów i pamiątek, potrzeba otwartości i gotowość niesienia pomocy, umiejętność kulturalnego zachowania się wobec ludzi starszych stanowiły o treści rozpisanych konkursów.
Nieco przewrotnie, uczniowie w myśl słów Francoisa Mauriak: „Starość zaczyna się wtedy, gdy umiera w nas dziecko” postanowili odmłodzić seniorów i przenieść ich do krainy baśni. Stąd tytuł spotkania: „Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat”. Szkolne koło teatralne pod kierunkiem pani mgr Mileny Włodarczyk, czynnie wspomagane przez występującą w przedstawieniu panią mgr Joannę Gros, zaprezentowało przedstawienie o Czerwonym Kapturku. Nie była to jednak znana powszechnie wersja o chorej babci i strasznym wilku, ale śmieszna kompilacja różnych baśniowych motywów z końcowym przesłaniem, że trzeba uważać na to, aby Internet nie zastępował nam zwykłych spotkań z ludźmi. Impreza w Domu Sportowca stworzyła też okazję do zaprezentowania się laureatów szkolnego „Super Talent” oraz wręczenia nagród laureatom konkursów, których przebieg koordynowała pani mgr Ilona Jarka. Wyniki niektórych z nich zostały opublikowane w specjalnej gazetce przygotowanej z tej okazji przez pana mgra Radosława Kontnego. Przybyli na spotkanie seniorzy mieli też okazję skosztować ciasta upieczonego w ramach pokazu kulinarnego przez Koło Gospodyń oraz zupy dyniowej z grzanką serwowanej przez mamy z Rady Rodziców. Goście zostali tez obdarowani upominkami: dżemikami przygotowanymi przez dzieci pod kierunkiem pań: Justyny Król, Anny Strzody, Arlety Wyrwas oraz zestawami prezentowymi ufundowanymi przez salon optyczny Nasze Okulary w Świerklańcu. W zorganizowanie Dnia Seniora włączyli się także : Gminny Ośrodek Kultury, Grupa Etna, pracownicy niepedagogiczni SP w Nowym Chechle i rodzice.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec