Trzy szkoły z gminy będą miały "Aktywne tablice"

Szkoły podstawowe w Nakle Śląskim, Orzechu i Nowym Chechle zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica".

Wniosek do Wojewody Śląskiego o wsparcie finansowe dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Świerklaniec na zakup pomocy dydaktycznych złożył Urząd Gminy Świerklaniec. Wojewoda przyznał dofinansowanie dla trzech szkół podstawowych w gminie Świerklaniec. Kwota dotacji wynosi 41 800 zł, natomiast wkład gminy 10 450 zł. „Aktywne tablice” pojawią się w szkołach w Nakle Śląskim, Orzechu i Nowym Chechle jeszcze w tym roku.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec