Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu. Dokumenty należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec (bip.swierklaniec.pl) oraz na tablicach ogłoszeń podmiotu leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec