Gmina walczy ze smogiem

Gmina Świerklaniec konsekwentnie realizuje swoje programy dotyczące ograniczenia niskiej emisji. Można powiedzieć, że trwa u nas rewolucja w walce ze złą jakością powietrza. Gmina planuje zakupić co najmniej 6 sensorów na przełomie lutego i marca b. r. Ten pomysł wójta spotkał się już z pozytywną opinią Rady Gminy Świerklaniec. Sensory dostarczy jedna z wiodących firm na rynku.

Sensory zmierzą m. in. natężenie szkodliwych pyłów PM 1, PM 2.5, PM 10 oraz dane takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie. Założenie jest takie, że sieć czujników w czasie rzeczywistym ma pokazywać zanieczyszczenia powietrza i na bieżąco przekazywać informację na ich temat na odpowiednią platformę. Za pośrednictwem specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne i wykorzystanie technologii GPS, mieszkańcy gminy będą mieli informację o jakości powietrza w danym miejscu. Taka wiedza może bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców i ułatwi walkę ze smogiem.

Rewolucję w walce ze smogiem zaczęliśmy od budynku Urzędu Gminy Świerklaniec i jego kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe. Podobna inwestycja trwa także w budynku szkoły podstawowej przy ul. Źródlanej w Świerklańcu.
W sołectwie Nowe Chechło trwa rozbudowa szkoły podstawowej o przedszkole. W końcowej fazie tej inwestycji zostanie również wymienione źródło ogrzewania na gazowe.

W ramach akcji "Słoneczna gmina" realizujemy instalację 120 OZE w budynkach mieszkalnych (instalacje solarne i fotowoltaiczne), o czym piszemy tutaj.

Pozyskaliśmy na Program ograniczenia niskiej emisji ze środków WFOŚiGW w Katowicach środki dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany około stu starych i nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece najwyższej, piątej klasy. Piszemy o tym tutaj.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, jakość powietrza pogarsza głównie zła technika spalania węgla w piecach starego typu. Gmina prowadziła w swoich mediach kampanię informacyjną na ten temat. W Informatorze oraz na stronach internetowych publikowano porady w jaki sposób spalać węgiel w piecach starego typu (tzw. spalanie „od góry”).
W związku z informacjami mieszkańców dotyczących podejrzenia spalania odpadów lub paliw zakazanych przez tzw. uchwałę antysmogową dla woj. śląskiego, Urząd Gminy Świerklaniec zawsze podejmuje stosowne interwencje.

Mamy świadomość tego, że niskiej emisji i smogu nie pokonamy od razu, ale poprzez konsekwentne i kompleksowe działania, które realizujemy, już za kilka lat problem jakim jest zanieczyszczone powietrze będzie w gminie Świerklaniec tylko niemiłym wspomnieniem.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec