Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV

Gmina Świerklaniec wraz z Operatorem Programu ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec – etap VI rok 2018.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 05.03.2018 r.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę podmiotów uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Świerklaniec.
Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781 lub 600 243 782.

Pliki do pobrania:
- regulamin
- załącznik do regulaminu

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec