Dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Prezentujemy Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.02.2018 r. w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

 

 Zarządzenie dostępne tutaj

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec