Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!

W tym roku obowiązek wyrobienia nowego dokumentu tożsamości dotyczy wyjątkowo wielu osób. Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczy on blisko 5 milionów Polaków. Ma to związek z wymianą książeczkowych dowodów na plastikowe, jaka miała miejsce w 2007 r. 

W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada prawie 73 tys. mieszkańców. Brak ważnego dowodu osobistego może skutkować brakiem potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach m.in. urzędach, w banku, czy przy przekraczaniu granicy kraju.
Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec w Referacie Spraw Obywatelskich, przy ul. Parkowej 32 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego) lub internetowo przy pomocy elektronicznego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Przypominamy tym samym, że dowody osobiste produkowane są w Warszawskim Centrum Personalizacji Dokumentów, dlatego czas oczekiwania na dokument może potrwać nawet do 30 dni. Trzeba pamiętać, że dowód można odebrać tylko w miejscu, w którym złożyliśmy wniosek. Czy dowód jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec