Od 1 lipca wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 roku. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS.  ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.
Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl/ezla oraz telefonicznie 22 560 16 00.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu Inspektorat w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza na szkolenia na temat: „Elektroniczne zwolnienia lekarskie”.


Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec