Zasady dotyczące bezpiecznego użytkowania przestrzeni powietrznej

Wykorzystywanie dronów, a także wysyłanie balonów napełnionych helem i lampionów oraz pokazy sztucznych ogni i laserów są w ostatnich latach bardzo popularne. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej i okolicach lotniska.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w Katowicach informuje, że wszystkie potrzebne informacje oraz zasady bezpieczeństwa i zasady dokonywania zgłoszeń są dostępne na stronie www.pasa.pl w zakładce "koordynacja". Poniżej zamieszczone zostały załączniki:
1. Mapa stref korzystania z bezzałogowych statków powietrznych
2. Zasady użytkowania zgody PAŻP oraz zarządzającego lotniskiem

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec