Wójt Gminy Świerklaniec Samorządowcem Roku 2017

Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl Samorządowcem Roku 2017 prestiżowego Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Czasopismo od początku wspiera rozwój samorządów w Polsce, a od kilku lat przyznaje tytuł Samorządowca Roku osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. Tym razem, redakcja wyróżniła osoby zaangażowane w tworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Włodarz naszej gminy odebrał ten tytuł 1 marca w Żywcu.
- Z dumą i satysfakcją działam dla Was w samorządzie Gminy Świerklaniec od 2006 roku - napisał Marek Cyl w Internecie.
"W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich 41. wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia. To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych" - czytamy w styczniowym wydaniu "Wspólnoty".
"Wspólnota" to najważniejsze w kraju pismo adresowane do wszystkich osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Branżowe czasopismo dostarcza specjalistyczną wiedzę prawną, omawia skutki procesów legislacyjnych, publikuje analizy i komentarze poświęcone zmieniającemu się prawu, prezentuje najważniejsze postacie mające wpływ na rozwój samorządności w Polsce. Ukazuje się od marca 1990 roku.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec