Zebrania wiejskie w sołectwach

Na przełomie lutego i marca odbyła się seria zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Świerklaniec. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 lutego w Orzechu, następne 27 lutego w Nakle Śląskim, 28 lutego w Nowym Chechle a 2 marca w Świerklańcu.

Na każdym spotkaniu poruszono podobne tematy. Omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Mieszkańcy sołectw przedstawiali pracownikowi policji swoje uwagi i pomysły dotyczące poprawy bezpieczeństwa w swoich miejscowościach.
Na wszystkich spotkaniach sołtysi zdali sprawozdanie z działalności swojej oraz rady sołeckiej. W zebraniach wiejskich uczestniczył także wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który omówił postępy w realizacji projektu skanalizowania gminy. Oprócz tego mieszkańcy sołectw gminy Świerklaniec dowiedzieli się o możliwościach uzyskania dotacji do systemów solarnych i fotowoltaicznych, a także możliwości budowy lamp zasilanych przez odnawialne źródła energii. Na koniec zebrani mieszkańcy mogli zabrać głos i zadawać pytania.
Dodatkowo w sołectwie Nowe Chechło omówiono postępy w budowie przedszkola, a w sołectwie Nakło Śląskie mieszkańcy jednogłośnie przyjęli nazwy dwóch ulic: Różanej i Magnoliowej.

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec