Konkurs - Pomysł na produkt lokalny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pomysłu na "produkt lokalny" w kategorii: Sztuka/rękodzieło/rzemiosło, Produkt spożywczy lub Dziedzictwo kulturowe. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do dnia 6 kwietnia br. do godziny 15:00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
oraz
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

w ramach projektu współpracy: "Stwórzmy Razem Markę Lokalną", ogłaszają:

KONKURS

„Pomysł na produkt lokalny”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług,
które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej
tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi
z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

    Sztuka/rękodzieło/rzemiosło
    Produkt spożywczy
    Dziedzictwo kulturowe
    (szczegóły w Regulaminie)

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność
lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały
się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

    Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
    Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
    Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
    Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).
    Prezentacja na stronie LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu

Dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec