Gmina Świerklaniec z bardzo wysoką oceną zarządzania finansami publicznymi

Gmina Świerklaniec została poddana badaniu pre-ratingowemu na zlecenie Fundacji Rozwoju Kapitałowego w Poznaniu. Wyniki badania są bardzo dobre, bo gmina uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową. Oznacza to, że Świerklaniec zarządza środkami publicznymi w sposób odpowiedzialny i racjonalny.

W piśmie przesłanym przez dr hab. Paweł Śliwiński, profesor nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prezesa Fundacji do wójta gminy Świerklaniec czytamy:
„Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że Świerklaniec - gmina wiejska uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym pomiędzy AAA a BBB+. Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Państwa.”

To dowód na to, że w sposób odpowiedzialny i racjonalny Gmina Świerklaniec zarządza środkami publicznymi.

Czym jest pre-rating? To wstępna ocena analizy kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. Ocena na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo dobry stan finansów publicznych.

Badanie wykonała na zlecenie Fundacji Rozwoju Kapitałowego agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec