Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia do 11 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Świerklaniec nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzona do tego projektu.


Projekt będzie można oglądać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 maja 2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 23 o godz. 17.00.

Więcej informacji w załączniku.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec