Szkoła podstawowa ze Świerklańca laureatem konkursu na projekt Zielonej Pracowni!

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu otrzyma od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 6500 zł w ramach konkursu Zielona pracownia_projekt'2018, którego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej "ekopracowni".

Zadaniem szkół było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Szkoła otrzyma nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019. Wniosek podstawówki ze Świerklańca był jednym ze 153 zgłoszonych do WFOŚiGW. Z inicjatywą wzięcia udziału w konkursie wystąpiła Rada Rodziców, która od początku mocno zaangażowała się wykonanie projektu.
WFOŚiGW w Katowicach ocenił prace biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Świerklaniecka placówka otrzymała maksymalna kwotę nagrody, czyli 6500 zł.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec