Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniach ankietowych w gospodarstwach domowych prowadzonych na terenie województwa śląskiego. Szczegóły i terminy na plakatach zamieszczonych poniżej.


1) PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 20 kwietnia  2018 r.,

2) SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 18 maja 2018 r.,

3) EU-SILC (Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 22 czerwca 2018 r.

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec