Rozstrzygnięcie konkursu na film promujący uroki gminy Świerklaniec

Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu informuje, że w konkursie na film promujący uroki gminy Świerklaniec „Kręcimy w gminie z widokiem” zgłoszono tylko jedną pracę. Powołane jury podjęło decyzję o unieważnieniu konkursu (zgodnie z pkt. XIII, 3) Regulaminu). Jury konkursowe podjęło jednak decyzję o przyznaniu nagrody pocieszenia dla jedynego autora filmu.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec