Do końca lipca można zgłaszać wnioski o przyznanie "Gracji"

Statuetka "Gracji" to doroczna nagroda gminy Świerklaniec przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Do 31 lipca 2018 r. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej "Gracji". Kto zdobędzie statuetkę, tego dowiemy się na uroczystej Sesji Rady Gminy we wrześniu.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
- instytucje kultury,
- stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
- organizacje pozarządowe
- pełnoletni mieszkańcy gminy Świerklaniec w liczbie co najmniej 50,
- wójt gminy Świerklaniec.
Wnioski należy składać do dnia 31 lipca osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Szczegółowe informacje i regulamin pod linkiem.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec