Nowy sprzęt dla OSP z gminy Świerklaniec

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program, dzięki któremu Ochotnicze Straże Pożarne w całym kraju otrzymają nowoczesny sprzęt ratujący życie. W ramach tego programu 10 lipca odbyło się przekazanie sprzętu czterem jednostkom OSP z gminy Świerklaniec.

Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa otrzymały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Świerklaniec: w Nowym Chechle, Orzechu, Nakle Śląskim i Świerklańcu. Środki na zakup sprzętu pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec