Zgłoś projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego

Rok temu się udało się zwyciężyć, teraz możemy powtórzyć nasz sukces! Do 16 sierpnia 2018 r. można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 400 tysięcy zł.

Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet obywatelski została podzielona na dwie części. 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą poniżej 10 tys. mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn). Natomiast 220 000 zł zostanie przekazane na projekt w gminach z liczbą powyżej 10 tys. mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).

Kto może zgłosić projekt?

- każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2018 roku 18 lat,
- organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tarnogórskiego zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
- propozycja projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego wymaga poparcia wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Jak zgłosić projekt?

Formularz zgłoszenia projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl) oraz w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1.

Zasady i procedury dotyczące budżetu partycypacyjnego oraz wszystkie informacje dotyczące Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku można znaleźć można na stronie https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 63.

Przypomnieć należy, że w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego zwyciężył projekt realizowany na terenie gminy Świerklaniec pod nazwą "Budowa oświetlenia parkowego w Nakle Śląskim" autorstwa radnego Jarosława Wasążnika.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec