Rozpoczął się remont portyku Pałacu Kawalera

Ruszyło zadanie pod nazwą „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerklańcu”. Przetarg na wykonanie inwestycji w zabytkowym parku w Świerklańcu wygrało konsorcjum firm: Katarzyna Maria Sułkowska „Reozeta” Konserwacja Zabytków z siedzibą w Krzeszowicach (lider) oraz Talent Gabriela Polewska-Protasiewicz z siedzibą w miejscowości Mnin (partner).

Prace podzielone są na dwa etapy. Pierwszy etap obejmie ekspertyzę odsłoniętych łuków i sklepień oraz dobór odpowiedniej metody działania w celu przywrócenia pełnej nośności statycznej portyku. W tym celu rozebrane zostaną warstwy posadzkowe portyku i wykonany demontaż elementów kamiennych, konieczny do przeprowadzenia następnych działań. Po naprawie konstrukcji kamiennych nastąpi między innymi wykonanie warstw izolacyjnych i warstw podposadzkowych, montaż elementów kamiennych balustrady, renowacja lic kamiennych i detali zgodnie z programem prac konserwatorskich, wykonanie nowej blacharki oraz montaż nowych rynien.
Drugi etap robót obejmie naprawę fragmentu podjazdu do wejścia głównego w budynku Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Wartość prac wynosi niemal 277 tysięcy zł. Zakończenie prac planowane jest na 15 grudnia 2018 r.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec