Czysta woda w Zalewie Nakło-Chechło. Można się kąpać!

Sinic nie ma, a po badaniu mikrobiologicznym w wodzie nie stwierdzono żadnych bakterii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu stwierdził, że woda w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest zdatna do kąpieli.

Jak napisano w przesłanych komunikatach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu po zapoznaniu się z przedłożonym protokołem wizualnej oceny wody oraz wynikiem badań próbki wody pobranej w dniu 01.08.2018r. z miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli "Pole biwakowe numer 2" i „Chechło numer 2”. zlokalizowanych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło stwierdza, że w stanie obecnym woda jest przydatna do kąpieli.
Zapraszamy nad Zalew Nakło-Chechło. Dobiega także koniec reorganizacji - od 4 sierpnia miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą otwarte.

Wyniki badań:
- Chechło numer 2
- Pole biwakowe numer 2

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec