Konsultacje społeczne projektu Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Urząd Miejski w Bytomiu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022.

Konsultacje dla mieszkańców podregionu bytomskiego prowadzone będą dnia 28.08.2018 r. godz. 15.00 na sali sali sesyjnej Urzędu Miasta Bytomia, przy ul. Parkowej 2.

Zapraszamy bardzo serdecznie do aktywnego udziału w konsultacjach.
Szczegóły pod linkiem:http://bip.metropoliagzm.pl/article/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-dzialan-strategicznych-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii-do-roku-2022

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec