Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Świerklaniec w Kronice OSP Województwa Śląskiego

Polska Press Grupa (wydawca m. in. Dziennika Zachodniego) wydała Kronikę Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego. Wśród niemal 70 opisanych jednostek ochotniczych znalazły się także te z Nakła Śląskiego, Nowego Chechła, Orzecha i Świerklańca.

4 października gośćmi wójta Marka Cyla byli prezesi naszych OSP: Gerard Nickel (OSP Nakło Śląskie), Bogdan Coder (OSP Nowe Chechło), Tomasz Czogała (OSP Orzech) i Wojciech Bacik (OSP Świerklaniec). Druhowie prezesi otrzymali egzemplarze Kroniki Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego. Gmina Świerklaniec może poszczycić się tym, że każde sołectwo wchodzące w jej skład ma na swoim terenie Ochotniczą Straż Pożarną. Najstarsza jest jednostka z Orzecha, która powstała 1899 roku, a najmłodsza OSP Nowe Chechło, która powstała w 2015 roku. Dzięki zaangażowaniu druhów ochotników, straże z gminy Świerklaniec regularnie wzmacniają swój potencjał. Gmina Świerklaniec pomaga jednostkom OSP poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, ale także przez modernizację strażnic. Obecnie trwa rozbudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSP w Nakle Śląskim, realizowana jest też termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach OSP w Świerklańcu i Orzechu, gdzie na ten cel gmina pozyskała unijne dofinansowanie. Łączna kwota przeznaczona na te inwestycje to ponad 1,5 mln zł. Wiemy, że druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych dbają o nasze bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo naszych mieszkańców to priorytet!

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec