Gmina Świerklaniec współpracuje z Berlinem.

Chodzi o bezpieczeństwo i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Od 23-go do 30-go lipca w Turawie, w Ośrodku Szkoleniowym „Strażak” odbył się polsko-niemiecki obóz,  młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz THW (Technisches Hilfswerk) – ratownictwo techniczne w zakresie ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Głównym organizatorem obozu była Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechu, która w tym roku na wspólne ćwiczenia zaprosiła THW z Berlina-Lichtenbergu. Głównym celem była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie sprzętu oraz sposobu działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Obóz miał również charakter integracyjny, praktycznie wszystkie zajęcia odbywały się w grupach mieszanych. Jednym z elementów programu były nocne manewry. Polska i niemiecka młodzież sprawdziła się m.in. podczas symulacji powodzi, poszukiwania zaginionej osoby, pożaru czy symulacji wybuchu bomby. Oprócz wspólnych ćwiczeń był również czas na szeroko rozumianą integrację. Wiele emocji dostarczyła obozowa olimpiada, w której zawodnicy korzystali z sprzętu używanego w akcjach. Zorganizowano także Dzień Polski i Dzień Niemiecki, podczas których odbyła się prezentacja regionalnych potraw i tańców. Zorganizowanie obozu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”, Urzędu Gminy Świerklaniec oraz Banku Spółdzielczego w Świerklańcu. Pomoc rzeczową zaoferował Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim i Zakład Usług Komunalnych Joanny Szulc z Orzecha.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec