Program "Wyprawka szkolna" 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Rusza program dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka Szkolna” 2016/2017. Pomoc będzie udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad przyznania pomocy. Informacje znajdują się tutaj.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec