Informacja o Sesji Rady Gminy

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Świerklaniec w dniu 31.08.2016 r. od godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec

1.    Otwarcie sesji.                                                                                        
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.07.2016 r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 202 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.
5.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.    Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2016 r.
8.    Omówienie postępu prac nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.
9.    Omówienie koncepcji funkcjonowania zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 203 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklaniec.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 204 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklaniec na stałe obwody głosowania.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 205 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia - Federacji Naturystów Polskich na działania Wójta Gminy.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 206 w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 207 w sprawie stanowiska Rady Gminy Świerklaniec w przedmiocie Apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki o zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie regulującym zmiany granic terytorium gmin.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 208 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli postępowań konkursowych przeprowadzonych w trybie licytacji ustnej na dzierżawę restauracji w Pałacu Kawalera wraz z kompleksową kontrolą realizacji zapisów umowy dzierżawy jaką Gmina Świerklaniec zawarła ze Spółką Luxus Trip&Travel.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 209 w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Świerklaniec.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 210 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 211 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
19.    Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21.    Zakończenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Gminie Świerklaniec.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odbędzie się w czwartek - 01.09.2016 roku. O godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. w kościele parafialnym w Świerklańcu. O godz. 10.30 odbędzie się spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami, natomiast uczniowie klas pierwszych również o godz. 10.30 spotkają się w sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły i swoimi wychowawcami.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu informuje, że zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 30.08.2016 r. (wtorek) o godz. 17:00. Natomiast uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 01.09.2016 o godz. 09:00 Mszą św. , po mszy o godz. 10:00 w sali gimnastycznej nastąpi oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dla uczniów Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim, nowy rok szkolny rozpocznie się 01.09.2016 r. o godz. 8.00 Mszą św. w kościele parafialnym, po której w hali sportowej odbędzie się uroczysta akademia dla wszystkich klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle, odbędzie się 1-go września o godz. 8.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta w Nowym Chechle. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00 w budynku szkoły, natomiast, zebranie z rodzicami odbędzie się 6-go września 2016 r. o godz. 17.00.

Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas I-VI w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu odbędzie się o godz. 8.00 mszą św., po mszy o godz. 9.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w szkole.

Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny 2016/2017 w przedszkolu w Nakle Śląskim, odbędzie się 30.08.2016 (tj. wtorek) o godzinie 17.00. Obecność obowiązkowa!

Natomiast dyrektor przedszkola "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu informuje, że zebranie rodziców związane z organizacją roku szkolnego odbędzie się w przedszkolu dn. 01.09.2016 r. o godzinie 16.00. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z wychowawcami grup.

Program "Wyprawka szkolna" 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Rusza program dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka Szkolna” 2016/2017. Pomoc będzie udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad przyznania pomocy. Informacje znajdują się tutaj.

Można zrobić więcej i Gmina chce zrobić więcej.

Temat jest trudny i złożony. Nikt nie jest w stanie rozwiązać go, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki by sam zniknął. Mowa o zbiornikach wodnych, znajdujących się na terenie Gminy Świerklaniec, które stanowią nasze wspólne dobro. Zarówno w przypadku zalewu Nakło-Chechło, jak również stawu w świerklanieckim parku można wiele poprawić ale trzeba mieć także świadomość, że będzie to proces wymagający czasu oraz odpowiednich środków finansowych.

           Wójt Gminy – Marek Cyl monitoruje sprawę na bieżąco i planuje działania, które powinny zadowolić mieszkańców naszej gminy, jak również gości przybywających nad zalew Nakło-Chechło czy do parku w Świerklańcu. Mowa o działaniach kompleksowych, które będą miały charakter trwały. Musi je poprzedzić głęboka i rzetelna analiza, przeprowadzona przez specjalistów w tej dziedzinie. Temu mają służyć m.in. konsultacje oraz prezentacja różnych opinii, tak by wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Na ostatniej sesji Rady Gminy, radni mieli okazję wysłuchać i zobaczyć prezentację jednej z firm, zajmujących się rewitalizacją zbiorników wodnych. Jej oferta dotyczy biologicznej metody oczyszczania wody, polegającej na indywidualnym opracowaniu dla konkretnego zbiornika. Późniejszy etap zakłada przygotowanie harmonogramu poszczególnych działań oraz określenia warunków do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, chodzi tu o takie warunki, jak pogoda , temperatura, pora dnia czy nasłonecznienie zbiornika. Zaprezentowana metoda przewiduje m.in. nasadzenie odpowiednich roślin, mających wzmocnić efekt samooczyszczania się zbiornika. Jak zapewniają autorzy metoda jest całkowicie nieszkodliwa i nieinwazyjna dla środowiska naturalnego. Nie zaburza naturalnej równowagi biologicznej ekosystemu, usuwa odory gnilne w akwenach, likwiduje lub ogranicza zakwit glonów i sinic. Pozytywnych efektów końcowych jest o wiele więcej. Jest również tańsza od metod: chemicznej i mechanicznej. Firma, która już przedstawiła swoją ofertę, zrealizowała do tej pory około 200 inwestycji tego typu, dotyczących zbiorników od kilkudziesięciu arów do 50 hektarów. W całej sprawie nie bez znaczenia będzie skanalizowanie Gminy do poziomu około 90 procent. Wójt Gminy stara się przeprowadzić, jak najszersze konsultacje i zapoznać się z każdą z możliwych metod oraz opinii, tak by efekt końcowy mógł zadowolić, jak największą liczbę osób zainteresowanych tematem. Na koniec warto podkreślić, że woda w zalewie Nakło-Chechło posiada pierwszą klasę czystości i zawdzięcza to naturalnym procesom, które zachodzą w zbiorniku, dlatego wszelka ingerencja musi być dobrze przemyślana i wyważona. 

Konkurs fotograficzny "Świerklaniec - gmina z widokiem"

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich amatorów fotografii do zgłaszania swoich prac w konkursie fotograficznym.

Tematem konkursu jest hasło: "Świerklaniec - gmina z widokiem". Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia. Najlepsze zostanie umieszczone w kalendarzu na kolejny rok oraz w materiałach promocyjnych Gminy Świerklaniec! Wszystkie zdjęcia, które wezmą udział w konkursie pojawią się w galerii na profilu społecznościowym Urzędu Gminy Świerklaniec. Dla zwycięzców przygotowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe można składać w formie elektronicznej w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec do 14 października br. Więcej informacji tutaj: regulamin, oświadczenie, karta zgłoszenia.

Czysta woda w zalewie Nakło-Chechło.

Woda w zalewie jest czysta. Sanepid na półmetku wakacji ponownie zbadał stan w wody w zalewie Nakło-Chechło. Wyniki są jednoznaczne. Woda w zbiorniku jest czysta i jak najbardziej nadaje się do kąpieli (BIP). Zachęcamy do korzystania.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec