Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia na rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link

Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Świerklańcu w rejonie ul. Tarnogórskiej. Z ogłoszeniem i mapą można zapoznać się tutaj.

ECO Harmonogram

Urząd Gminy Świerklaniec uruchomił bezpłatną aplikację przypominającą o terminie wywozu śmieci. ECO Harmonogram podpowie nam, kiedy odbiorą śmieci i jak przeprowadzić ich selektywną zbiórkę.

 

Aplikacja jest dostępna dla smartfonów z systemami operacyjnymi Android, iOS oraz Windows Phone. Wystarczy jedynie bezpłatnie ściągnąć aplikację na telefon i zainstalować. Po uruchomieniu program poprosi o podanie lokalizacji i automatycznie ustawi cały harmonogram.
Program będzie automatycznie przypominał - z ustawionym przez nas wyprzedzeniem - o zbiórce odpadów i konieczności zapłaty za nie. Znajdziemy tam również informacje, jak poprawnie segregować odpady czy dane kontaktowe PSZOK.
 

Lista zwycięskich Projektów w Budżecie Partycypacyjnym Gminy Świerklaniec

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklaniec, zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów, które będą realizowane w drugiej połowie 2016r.

Sołectwo Świerklaniec

kwota środków na dane sołectwo: 59.980,00 zł.
1. „Budowa nawierzchni drogi” - koszt projektu: 59.975,40 zł

Sołectwo Nakło Śląskie

kwota środków na dane sołectwo: 58.210,00 zł.
1. „Wykonanie Nagłośnienia Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 29.335,50 zł
2. „Zakup tablicy interaktywnej dla klas I-III” - koszt projektu: 9.000,00 zł
3. „Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Morcinka, Sportowców i Wyciślaka w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 26.000,00 zł
4. „Modernizacja sieci komputerowej w bibliotece w Nakle Śląskim” - koszt projektu: 6.000,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło

kwota środków na dane sołectwo: 37.730,00 zł.
1. „Utwardzenie dojazdu do posesji mieszkańców w sołectwie Nowe Chechło – ul. Astrów” - koszt projektu: 37.730,00 zł

Sołectwo Orzech

kwota środków na dane sołectwo: 40.970,00 zł.
1. „Zakup 25 sztuk komputerów do pracowni komputerowej w szkole podstawowej im. Rodziny Wieczorków w Orzechu” - koszt projektu: 18.000,00 zł
2. „Monitoring Rejestrujący OCKiR” - koszt projektu: 5.800,00 zł
3. „Monitoring Strażnicy OSP Orzech” - koszt projektu: 4.000,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec rozdział 2 § 4 ust.1 w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym Sołectwie istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do Sołectw o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, których brakuje części środków, aby zostały zrealizowane. Wobec powyższego niewykorzystana pula środków w sołectwie Orzech przesunięta została na realizację projektu w sołectwie Nakło Śląskie.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Informacja o przetargach na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec. Z treścią ogłoszeń można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerklaniec pod poniższymi linkami.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Świerklańcu przy ul. Parkowej (link )oraz w rej. Górnej i Mrożka: (link)

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Nakle Śląskim w rej. ul. Głównej i ul. Wapiennej: (link)

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Nowym Chechle przy ul. Akacjowej: (link) oraz przy ul. Lasowickiej: (link)

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec