Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem na sprzęt dla strażaków!

20 września Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Projekt złożony przez Gminę Świerklaniec z wynikiem 35,2 punktu uplasował się na 4 miejscu w konkursie i zostanie dofinansowany. Gmina otrzyma 130 344,74 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Nakle Śląskim, Świerklańcu i Orzechu. Koszt całkowity inwestycji to 155 172,30 zł.

Czytaj więcej: Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem...

Stowarzyszenie wędkarskie "ZYJ"

Data powstania: 27 lipiec 2016 rok
Adres: ul. Damrota 33, 42 – 622 Świerklaniec
Tel. 516 139 508
Regon: 365026703
NIP : 6452547896

Skład Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ”:
Eugeniusz Cholewa - Prezes
Józef Karwat - Zastępca Prezesa
Piotr Wojtok - Członek Zarządu
Tadeusz Banach - Skarbnik
Aleksander Wojtczak - Sekretarz

Komisja rewizyjna:
Ryszard Kóna
Michał Bryła
Grzegorz Nowak

Czytaj więcej: Stowarzyszenie wędkarskie "ZYJ"

Oferta dla zadłużonych lokatorów.

Gmina Świerklaniec wyciąga rękę do dłużników. Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu niezapłaconych czynszów wraz odsetkami wynosiło 243 tysiące złotych. Część długu stanowią niezapłacone rachunki za media. Rekordzista winien jest gminie 23.587 złotych.

Od 1-go sierpnia Gmina Świerklaniec uruchamia program, który pozwoli na odpracowanie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, zadłużenia z tytułu niezapłaconych czynszów i rachunków za media. Na 79 lokali należących do gminy aż  w 23 lokatorzy zalegają z opłatami. Jak zapewniają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Świerklańcu, każda sprawa będzie traktowana indywidualnie. Oferta jest skierowana przede wszystkim do lokatorów, których zadłużenie przekroczyło 1000 złotych. Osoby zainteresowane programem muszą przyjść do Urzędu Gminy, przedstawić swoją sytuację i zawrzeć stosowne porozumienie. Osoby, które podpiszą porozumienie będą wykonywać proste prace na terenie gminy. Chodzi o sprzątanie klatek czy sprzątanie po remontach a także proste prace pielęgnacyjne. Przystąpienie do programu ma charakter dobrowolny i pozwala na częściową lub całkowitą spłatę długu. Ci, którzy będą wyjątkowo odporni na tego typu propozycje ze strony urzędu gminy i nadal nie będą opłacać czynszu, muszą liczyć się z  konsekwencjami. W ostatnim czasie gmina skierowała do sądu 6 spraw, dotyczących eksmisji lub zapłaty zaległego czynszu. Osoby zainteresowane programem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Świerklaniec.

  

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia na rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link

Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Świerklańcu w rejonie ul. Tarnogórskiej. Z ogłoszeniem i mapą można zapoznać się tutaj.

ECO Harmonogram

Urząd Gminy Świerklaniec uruchomił bezpłatną aplikację przypominającą o terminie wywozu śmieci. ECO Harmonogram podpowie nam, kiedy odbiorą śmieci i jak przeprowadzić ich selektywną zbiórkę.

 

Aplikacja jest dostępna dla smartfonów z systemami operacyjnymi Android, iOS oraz Windows Phone. Wystarczy jedynie bezpłatnie ściągnąć aplikację na telefon i zainstalować. Po uruchomieniu program poprosi o podanie lokalizacji i automatycznie ustawi cały harmonogram.
Program będzie automatycznie przypominał - z ustawionym przez nas wyprzedzeniem - o zbiórce odpadów i konieczności zapłaty za nie. Znajdziemy tam również informacje, jak poprawnie segregować odpady czy dane kontaktowe PSZOK.
 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec